Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2020 gepubliceerd door IJsselstein. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-312936".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke IJsselstein
Geo informatie (gemeente) IJsselstein
Grondslag artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=82&lid=1&g=2019-01-01
Jaargang 2020
Maker IJsselstein
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-27
Regeling CVDR626547_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-05
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de raadscommissies (Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017)
Uitgever IJsselstein
Verwijzing gmb-2020-312936
Volgnummer 312936