Besluit van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017

De raad van de gemeente IJsselstein;

 

 

Gezien het voorstel van 25 augustus 2020 van het Presidium,

 

besluit:

Artikel I

De Verordening op de raadscommissies gemeente IJsselstein 2017 wordt gewijzigd door ín artikel 4, eerste lid, de woorden “één commissielid” te wijzigen in “twee commissieleden”.

Artikel II

Dit besluit treedt, na bekendmaking daarvan, in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2020

de griffier,

A.J.O. van Kooij

de voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg

Naar boven