Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2020 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-311265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel advies- en overlegstructuur sportraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Geo informatie (coördinaten) 196616.896 322089.113
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Heerlen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6411HP 9
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-27
Referentienummer OBM-20000105
Regeling CVDR646710_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-11-17
Straatnaam Geleenstraat
Taal nl
Titel Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de taken, bevoegdheden en samenstelling van de Sportraad (Beleidsregel advies- en overlegstructuur sportraad).
Uitgever Heerlen
Verwijzing gmb-2020-311265
Volgnummer 311265
Woonplaats Heerlen