Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2020 gepubliceerd door Leiden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-304773".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021 – 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiden
Geo informatie (gemeente) Leiden
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Leiden/10567/10567_2.html
Jaargang 2020
Maker Leiden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-20
Referentienummer 20.0433
Regeling CVDR646348_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-21
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de subsidiëring van conciërges op het primair onderwijs (Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022)
Uitgever Leiden
Verwijzing gmb-2020-304773
Volgnummer 304773