Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2020 gepubliceerd door Apeldoorn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-299806".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling non-formele educatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Apeldoorn
Geo informatie (gemeente) Apeldoorn
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Apeldoorn/333874/CVDR333874_1.html
Grondslag Wet educatie en beroepsonderwijs]|[1.0:c:BWBR0007625&g=2020-09-01
Jaargang 2020
Maker Apeldoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-17
Regeling CVDR646113_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-11-18
Taal nl
Titel Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe
Uitgever Apeldoorn
Verwijzing gmb-2020-299806
Volgnummer 299806