Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2020 gepubliceerd door Zutphen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-294755".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Wegsleepverordening Zutphen 2003
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zutphen
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Grondslag artikel 1 van het Besluit wegslepen van voertuigen]|[1.0:c:BWBR0012649&artikel=1&g=2013-01-01
Jaargang 2020
Maker Zutphen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-11-18
Referentienummer 153037
Regeling CVDR20191_8
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Wegsleepverordening Zutphen 2003
Uitgever Zutphen
Verwijzing gmb-2020-294755
Volgnummer 294755