Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-276135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Deelverordening Sport Tiel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR635343.html
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-26
Regeling CVDR645223_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent sport (Deelverordening Sport Tiel 2020)
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-276135
Volgnummer 276135