Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2020 gepubliceerd door Almelo. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-267799".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen en ondergrondse containers 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Almelo
Geo informatie (gemeente) Almelo
Grondslag hoofdstuk IX van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&hoofdstuk=IX&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Almelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-16
Regeling CVDR644944_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-10-17
Taal nl
Titel AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT milieupleinen en ondergrondse containers 2020
Uitgever Almelo
Verwijzing gmb-2020-267799
Volgnummer 267799