Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2020 gepubliceerd door Nieuwegein. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-263374".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Nieuwegein 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nieuwegein
Geo informatie (gemeente) Nieuwegein
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2020-04-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2020-04-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-07-28
Jaargang 2020
Maker Nieuwegein
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-13
Regeling CVDR644814_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-14
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent het erfgoed (Erfgoedverordening gemeente Nieuwegein 2020)
Uitgever Nieuwegein
Verwijzing gmb-2020-263374
Volgnummer 263374