Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2020 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-258857".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Nota Reserves en voorzieningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-08
Referentienummer 0637582115
Regeling CVDR644679_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-10-22
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Nota Reserves en voorzieningen
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2020-258857
Volgnummer 258857