Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2020 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-244254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/637053/CVDR637053_2.html
Jaargang 2020
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-23
Regeling CVDR635511_4
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-09-24
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de uitvoering van de huisvestingsverordening (Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020)
Uitgever Amsterdam
Verwijzing gmb-2020-244254
Volgnummer 244254