Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-2020 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-240800".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit toezichthouders Staatsbosbeheer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR628474.html
Jaargang 2020
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-21
Referentienummer Regelgevingregister 2020, nr. 1.18
Regeling CVDR643988_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-09-22
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel houdende houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders van het Staatsbosbeheer
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2020-240800
Volgnummer 240800