Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-09-2020 gepubliceerd door Brummen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-240027".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brummen
Geo informatie (gemeente) Brummen
Grondslag Artikelen 83, 1e lid, 107 t/m 107e, 156 Gemeentewet, afdeling 10.1.2 Algemene Wet bestuursrecht
Jaargang 2020
Maker Brummen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-18
Regeling CVDR155675_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-09-19
Taal nl
Titel Verordening werkgeverscommissie
Uitgever Brummen
Verwijzing gmb-2020-240027
Volgnummer 240027