Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 240027VerordeningenBesluit tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie Gemeente Brummen

Kenmerk Z048616 / D334212

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020, met kenmerk D334210;

 

Heeft besloten:

1. De Verordening werkgeverscommissie te wijzigen conform document met kenmerk D334209.

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad Brummen van 03 september 2020.

Voorzitter A.J. van Hedel

Griffier D.D. Balduk