Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2020 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-226227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-10
Regeling CVDR643715_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-09-11
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor het wegslepen van voertuigwrakken (Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2020-226227
Volgnummer 226227