Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2020 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-225297".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2020-01-01
Grondslag artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen]|[1.0:c:BWBR0023466&artikel=6&g=2018-07-28
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/613520/CVDR613520_1.html
Jaargang 2020
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-04
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Vaststellen Wim Ibobrug in Noord)
Uitgever Amsterdam
Verwijzing gmb-2020-225297
Volgnummer 225297