Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Vaststellen Wim Ibobrug in Noord)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

 • d.

  de Beleidsregel vaststelling openbare ruimte,

gezien het :

 

 • -

  het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 29 mei 2020

 • -

  het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van 30 juni 2020

besluit,

 

de navolgende openbare ruimte vast te stellen:

 

 • Wim Ibobrug (BAG-type kunstwerk)

Overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2020

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

 

Toelichting

 

Wim Ibo (1918-2000) was een cabaretier en schrijver, die vooral bekend werd als cabarethistoricus. Zijn boek ‘En nu de moraal van dit lied’ wordt algemeen gezien als de cabaretbijbel.

 

Een vaststelling van openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Naar boven