Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2020 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-219129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Lelystad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 10.23 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.23&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.24&lid=2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.25 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.25&g=2020-07-01
Grondslag artikel 10.26 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-09-09
Regeling CVDR643555_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-09-10
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van een verordening inzake inzamelen en aanbieden van afval (Afvalstoffenverordening 2020 Lelystad)
Uitgever Lelystad
Verwijzing gmb-2020-219129
Volgnummer 219129