Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-08-2020 gepubliceerd door Landsmeer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-208636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Landsmeer
Geo informatie (gemeente) Landsmeer
Grondslag artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering]|[1.0:c:BWBR0001903&artikel=142&g=2020-07-25
Grondslag Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar]|[1.0:c:BWBR0007013&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A12&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A13&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A14&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A15&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A16&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A17&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A18&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A19&g=2020-07-01
Grondslag artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A20&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Landsmeer/641273/CVDR641273_1.html
Jaargang 2020
Maker Landsmeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-08-14
Regeling CVDR643340_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-08-15
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Uitgever Landsmeer
Verwijzing gmb-2020-208636
Volgnummer 208636