Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2020 gepubliceerd door Cuijk. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-190693".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel kruimelgevallen Cuijk, actualisatie 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Cuijk
Geo informatie (gemeente) Cuijk
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Jaargang 2020
Maker Cuijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-24
Regeling CVDR642906_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-08-22
Taal nl
Titel Beleidsregel kruimelgevallen Cuijk, actualisatie 2020
Uitgever Cuijk
Verwijzing gmb-2020-190693
Volgnummer 190693