Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2020 gepubliceerd door Lingewaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-176699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lingewaard
Geo informatie (gemeente) Lingewaard
Grondslag artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&lid=1&g=2020-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/639865/CVDR639865_1.html
Jaargang 2020
Maker Lingewaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-14
Referentienummer 140528
Regeling CVDR642319_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-15
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie kindervakantieweek (Subsidieregeling Kindervakantiewerk gemeente Lingewaard 2020)
Uitgever Lingewaard
Verwijzing gmb-2020-176699
Volgnummer 176699