Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2020 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-167977".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Geo informatie (gemeente) Albrandswaard
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alblasserdam/402006/CVDR402006_1.html
Jaargang 2020
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-07-02
Regeling CVDR641967_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-07-03
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent organisatieonderdeel secretarissen Commissie bezwaarschriften
Uitgever Albrandswaard
Verwijzing gmb-2020-167977
Volgnummer 167977