Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2020 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-163892".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Geo informatie (gemeente) Voorst
Grondslag Gemeentewet, art. 149
Jaargang 2020
Maker Voorst
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-30
Referentienummer 2020-23882
Regeling CVDR22824_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-01
Taal nl
Titel Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst
Uitgever Voorst
Verwijzing gmb-2020-163892
Volgnummer 163892