Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2020 gepubliceerd door Arnhem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-162505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Arnhem
Geo informatie (gemeente) Arnhem
Grondslag artikel 147 Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=147
Grondslag artikel 149 Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Grondslag artikel 154b Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=154b
Grondslag artikel 174 Gemeentewet]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=174
Grondslag Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte]|[1.0:v:BWBR0023480
Grondslag Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte]|[1.0:v:BWBR0024941
Grondslag artikel 45 Drank- en Horecawet]|[1.0:v:BWBR0002458&artikel=45
Grondslag artikel 10.23 Wet milieubeheer]|[1.0:v:BWBR0003245&artikel=10.23
Grondslag artikel 10.24 lid 2 Wet milieubeheer]|[1.0:v:BWBR0003245&artikel=10.24
Grondslag artikel 10.25 Wet milieubeheer]|[1.0:v:BWBR0003245&artikel=10.25
Grondslag artikel 10.26 Wet milieubeheer]|[1.0:v:BWBR0003245&artikel=10.26
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2018-07-01
Grondslag artikel 147a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147a&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Arnhem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-26
Referentienummer 259203
Regeling CVDR418922_5
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-27
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem
Uitgever Arnhem
Verwijzing gmb-2020-162505
Volgnummer 162505