Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2020 gepubliceerd door Texel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-152723".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Texel
Geo informatie (gemeente) Texel
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Texel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-15
Referentienummer 20200615NV
Regeling CVDR641435_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-15
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020), inclusief Besluit tot aanwijzing toezichthouders
Uitgever Texel
Verwijzing gmb-2020-152723
Volgnummer 152723