Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2020 gepubliceerd door Maassluis. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-147394".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maassluis
Geo informatie (gemeente) Maassluis
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Maassluis
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-06-11
Regeling CVDR641220_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-12
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de verdeling van beschikbaar komende woonruimte (Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020)
Uitgever Maassluis
Verwijzing gmb-2020-147394
Volgnummer 147394