Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-136590".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Financiële verordening gemeente Elburg 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2020-01-01
Grondslag Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten]|[1.0:c:BWBR0014606&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-29
Regeling CVDR640793_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-05-29
Taal nl
Titel Financiële verordening gemeente Elburg 2019
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-136590
Volgnummer 136590