Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2020 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2020-132350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Geo informatie (coördinaten) 232916.703 581696.957
Jaargang 2020
Maker Groningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.7/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 9718GM 42
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-27
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Jozef Isra??lsstraat
Taal nl
Titel Verleende woningvormingsvergunning: Jozef Israelsstraat 42-42a, 9718 GM Groningen – het omvormen van 5 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden (verzenddatum: 14 mei, dossiernummer: 202004074)
Uitgever Groningen
Verwijzing gmb-2020-132350
Volgnummer 132350
Woonplaats Groningen