Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2020 gepubliceerd door Tubbergen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-131135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Amendement |exb-2020-26695
Citeertitel Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tubbergen
Geo informatie (gemeente) Tubbergen
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Tubbergen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-25
Regeling CVDR637924_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-05-26
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen
Uitgever Tubbergen
Verwijzing gmb-2020-131135
Volgnummer 131135