Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2020 gepubliceerd door Scherpenzeel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-126906".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Scherpenzeel
Geo informatie (gemeente) Scherpenzeel
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2020-04-15
Grondslag artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=18&g=2020-01-01
Grondslag artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)]|[1.0:c:BWBR0004826&artikel=12&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Scherpenzeel/623716/CVDR623716_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Scherpenzeel/601074/CVDR601074_1.html
Jaargang 2020
Maker Scherpenzeel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-05-19
Regeling CVDR640486_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-05-20
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent elektrische voertuigen (Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020)
Uitgever Scherpenzeel
Verwijzing gmb-2020-126906
Volgnummer 126906