Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2020 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2020-105152".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&g=2019-11-14
Jaargang 2020
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-04-23
Regeling CVDR639689_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-04-23
Taal nl
Titel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020
Uitgever Baarn
Verwijzing gmb-2020-105152
Volgnummer 105152