Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2019 gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-8971".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620229_1
Citeertitel Privacy-en gegevensverwerking Jeugdwet/Wmo 2015 Krimpen aan den IJssel
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Krimpen aan den IJssel
Geo informatie (gemeente) Krimpen aan den IJssel
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-8971
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 8971
Publicerende organisatie Krimpen aan den IJssel
Startdatum 2019-01-16
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent privacy- en gegevensverwerking Jeudwet/Wmo 2015 Krimpen aan den IJssel
Uitgever Krimpen aan den IJssel