Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2019 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-8568".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620209_1
Citeertitel Beleidslijn bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Rotterdam 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rotterdam
Geo informatie (gemeente) Rotterdam
Grondslag artikel 2 van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3a van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=3a&g=2019-01-01
Grondslag artikel 10 van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=10&g=2019-01-01
Grondslag artikel 10a van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=10a&g=2019-01-01
Grondslag artikel 11 van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=11&g=2019-01-01
Grondslag artikel 11a van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=11a&g=2019-01-01
Grondslag artikel 13b van de Opiumwet;1.0:c:BWBR0001941&artikel=13b&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-8568
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 8568
Publicerende organisatie Rotterdam
Referentienummer Rotterdams GBL nummer: 2019-1
Startdatum 2019-01-15
Taal nl
Titel Beleidslijn bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Rotterdam 2019
Uitgever Rotterdam