Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2019 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2019-84135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 232789 581644
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Identifier gmb-2019-84135
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 9718GN 66a
Publicatiedatum 2019-04-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 84135
Publicerende organisatie Groningen
Straatnaam Jozef Israëlsstraat
Taal nl
Titel Verleende woningvormingsvergunning: Jozef Israelsstraat 66 a, 9718 GN Groningen – van 6 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden (26 maart, 201907558)
Uitgever Groningen
Woonplaats Groningen