Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2019 gepubliceerd door Rozendaal. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-82922".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623108_1
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rozendaal
Geo informatie (gemeente) Rozendaal
Grondslag artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015;1.0:c:BWBR0036096&artikel=2&g=2019-03-20
Identifier gmb-2019-82922
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 82922
Publicerende organisatie Rozendaal
Startdatum 2019-04-09
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent maatschappelijk leven Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019
Uitgever Rozendaal