Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2019 gepubliceerd door Molenlanden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-72992".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622729_1
Citeertitel benoemingsbesluit medewerker belastingen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Molenlanden
Geo informatie (gemeente) Molenlanden
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-72992
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 72992
Publicerende organisatie Molenlanden
Referentienummer 1000165
Startdatum 2019-03-28
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit medewerkers Belastingen 2019 gemeente Molenlanden
Uitgever Molenlanden