Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2019 gepubliceerd door Eindhoven. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-68390".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622585_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eindhoven
Gemeentenaam Eindhoven
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2019-01-01
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2019-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-68390
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 68390
Publicerende organisatie Eindhoven
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Subsidieregeling stimulering “vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein.”
Uitgever Eindhoven