Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2019 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-63960".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR386027_4
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Geo informatie (gemeente) Schouwen-Duiveland
Grondslag Art. 149 van de Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Grondslag Art 151a van de Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=151a
Grondslag Art. 30c van de Wet op de kansspelen;1.0:v:BWBR0002469&artikel=30c
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2019-01-01
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-63960
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 63960
Publicerende organisatie Schouwen-Duiveland
Startdatum 2019-03-20
Taal nl
Titel Verordening tot 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Schouwen-Duiveland 2015
Uitgever Schouwen-Duiveland