Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2019 gepubliceerd door West Betuwe. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-61346".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622364_1
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Grondslag artikel 1:4 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A4&g=2019-01-01
Grondslag ;https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-03-09
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/West%20Betuwe/620604/CVDR620604_1.html
Grondslag ;https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-03-09
Identifier gmb-2019-61346
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 61346
Publicerende organisatie West Betuwe
Startdatum 2019-03-16
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2019
Uitgever West Betuwe