Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2019 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-55396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622173_1
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Duiven 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Geo informatie (gemeente) Duiven
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-55396
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-03-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 55396
Publicerende organisatie Duiven
Referentienummer ZFB5476A398
Startdatum 2019-03-15
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent Algemene plaatselijke verordening Duiven 2019
Uitgever Duiven