Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2019 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-45672".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR337918_6
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Grondslag Gemeentewet, artikel 149;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2010-12-21
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2017-07-01
Identifier gmb-2019-45672
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 45672
Publicerende organisatie Dordrecht
Referentienummer SBC / 1784797
Startdatum 2019-02-27
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (achtste wijziging)
Uitgever Dordrecht