Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2019 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-3845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619944_1
Citeertitel Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-3845
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 3845
Publicerende organisatie Altena
Startdatum 2019-01-09
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase
Uitgever Altena