Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2019 gepubliceerd door Tiel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-320735".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit ex artikel 2:48a (gebieden waar het verboden is distikstofmonoxide (N2O, lachgas) te gebruiken)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tiel
Geo informatie (gemeente) Tiel
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Tiel/628474/CVDR628474_1.html
Jaargang 2019
Maker Tiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-31
Regeling CVDR635623_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-02
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent verbod tot gebruik distikstofmonoxide (N2O, lachgas)
Uitgever Tiel
Verwijzing gmb-2019-320735
Volgnummer 320735