Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door 's-Gravenhage. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-318516".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Raadsvoorstel|exb-2019-63062
Citeertitel Monumentenverordening Den Haag 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Gravenhage
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2017-09-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2017-09-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker 's-Gravenhage
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Referentienummer RIS302943
Regeling CVDR634998_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-28
Taal nl
Titel Vaststelling Monumentenverordening Den Haag 2019
Uitgever 's-Gravenhage
Verwijzing gmb-2019-318516
Volgnummer 318516