Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2019 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-315420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Geo informatie (gemeente) Voorst
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Voorst
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-24
Referentienummer 2019-73331 | 2019-79438
Regeling CVDR626578_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-25
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)
Uitgever Voorst
Verwijzing gmb-2019-315420
Volgnummer 315420