Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door Zandvoort. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-311640".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting Zandvoort 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zandvoort
Geo informatie (gemeente) Zandvoort
Grondslag artikel 216 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=216&g=2019-01-01
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Zandvoort
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-23
Referentienummer 2019786617
Regeling CVDR632728_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-24
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Zandvoort 2020
Uitgever Zandvoort
Verwijzing gmb-2019-311640
Volgnummer 311640