Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2019 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-310597".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Marktgeldverordening 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-23
Regeling CVDR632492_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020
Uitgever Súdwest-Fryslân
Verwijzing gmb-2019-310597
Volgnummer 310597