Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2019 gepubliceerd door Opsterland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-307817".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening toekennen uitsluitend recht 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Opsterland
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012]|[1.0:c:BWBR0032203&artikel=2.24&g=2019-04-18
Jaargang 2019
Maker Opsterland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-18
Referentienummer 0086-AZK-32702
Regeling CVDR631836_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent Verordening toekennen uitsluitend recht 2020
Uitgever Opsterland
Verwijzing gmb-2019-307817
Volgnummer 307817