Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2019 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-307654".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Normenkaart Minimabeleid 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (gemeente) Gennep
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Gennep/i249079.pdf
Jaargang 2019
Maker Gennep
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-18
Referentienummer 343617
Regeling CVDR631806_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Normenkaart Minimabeleid 2020
Uitgever Gennep
Verwijzing gmb-2019-307654
Volgnummer 307654