Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2019 gepubliceerd door Blaricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-304863".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Blaricum
Geo informatie (gemeente) Blaricum
Grondslag Gemeentewet, artikel 121]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=121
Grondslag Gemeentewet, artikel 122]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=122
Grondslag Gemeentewet, artikel 149]|[1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Jaargang 2019
Maker Blaricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-16
Regeling CVDR491837_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-17
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018
Uitgever Blaricum
Verwijzing gmb-2019-304863
Volgnummer 304863